فایل اصلاحی مقاله: بررسی تاثیر مدیریت و آموزش در میزان مصرف آب در کشور (مطالعه موردی شهر اهواز)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (968.94 K)
نویسندگان
خوزستان . اهواز . کوی ملت . فاز 3 . خ 6 . پ 84
چکیده
چکیده
در مدیریت تقاضای آب رابطه‌ی خاصی بین نگرش، اعتقاد و رفتار واقعی مصرف کنندگان و میزان مصرف آب وجود دارد. فاکتورهای زیادی در نگرش مثبت به مصرف آب وجود دارند که با ارائه اطلاعات صحیح باید باورها و نگرش‌های شهروندان نسبت به شیوه مصرف آب آشامیدنی را تغییر داد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش بر روی میزان صرفه‌جویی در مصرف آب در شهر اهواز در سال 1396 می‌باشد. این مطالعه در استان خوزستان و در شهر اهواز صورت گرفت که از بین مشترکین پر مصرف این شهر، 60 خانوار که حاضر به همکاری بوده را انتخاب و در دو گروه کنترل و تیمار قرار داده شد که به گروه تیمار نحوه درست مصرف کردن به صورت منظم آموزش داده شد و به صورت دوره‌ای قرائت کنتور برای هر دو گروه صورت می‌گرفت. این مطالعه برای 3 ماه در فصل تابستان انجام گرفت. براساس نتایج حاصل از این مطالعه جهت بالا بردن آگاهی عمومی مردم نسبت به بحران آب، تنش‌های آبی و اهمیت موضوع آب، با استفاده از آموزش می‌توان بر روی مصرف آب تاثیر گذاشت و همچنین می‌توان باعث ترویج فرهنگ درست مصرف کردن و تغییر رفتار مردم نسبت به مصرف آب شد.
کلیدواژه ها