آسیب شناسی ساختار نگهداری تعمیرات درارتباط با بستر سازی استقرار مدیریت دارائی های فیزیکی در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.52 MB)
نویسندگان
1تبریز- ائل گلی-کوی قدووسی- هشت متری هشت-پلاک 82 منزل فخیمی
2کارشناس برنامه ریزی های اقتصادی/شرکت اب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی/تبریز/ایران
3مدیر امور آب و فاضلاب شهر سردرود/شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی/تبریز/ایران
چکیده
مدیریت دارایی های فیزیکی، حرکت بر مسیر بهینه با در نظر داشتن فاکتورهای هزینه، ریسک و بهره وری در چرخه عمر تجهیزات در سازمان بوده که تجهیزات می بایست در لایه های مختلف تعریف و مدیریت شوند، لذا ایجاد سیستم مدیریت دارایی ها، تصمیمی استراتژیک و مهم برای سازمان است. به منظور ایجاد بسترسازی در راستای استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی بر مبنای مدل آپتایم ، این مقاله با هدف اصلاح ساختار بخش نگهداری تعمیرات ،جهت کاهش حوادث ناگوار، افزایش بازده تولیدی فرهنگ تأسیسات و تجهیزات و بهینه سازی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم برای انجام فرایندهای خاص ، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی تدوین گشته است. نتایج استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی در برخی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت ،مانند پتروشیمی و پالایشگاه که در ایران نسبت به سایر شرکتهای تجهیز محور ،زودتر اقدام نموده اند ، نشان می دهد مهمترین عوامل در امر پیاده سازی عبارتند از: حمایت مدیریت ارشد سازمان، ایجاد ساختار سازمانی مدیر دارایی های فیزیکی، ترویج مدیریت دارایی های فیزیکی به منظور مشارکت حداکثری کارکنان و اجرای فراگیر سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات.
کلیدواژه ها