بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای شاخص های مدیریت سبز در شرکت آب و فاضلاب استان همدان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (2.07 MB)
نویسندگان
1مدیر دفتر GIS شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان
2رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان
3معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان
4معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان
چکیده
امروزه سازمان هایی می توانند به درستی نقش خود را ایفا کنند که به مسئولیت های اجتماعی مانند حفظ محیط زیست توجه داشته باشنه و آن را در الویت قرار داده باشند. در صده فعلی تعریف اخلاق توجه به محیط زیست است و از طرفی استقرار نظام محیط زیستی موجب کاهش هزینه ها می شود و نوعی تولید ثروت است و مدیرانی که به این مسائل توجه داشته باشند علاوه بر این مزایا سلامت شهروندان را نیز مورد توجه قرار داده اند. در تداوم و تکامل نظریه های رشد و توسعه اقتصادی در جهان، از دهه 1980 میلادی نظریه های اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار مطرح و روز به روز از طرفداران بیشتری برخوردار شده است. بر اساس نظریه های مزبور، رشد و توسعه اقتصادی کشورها زمانی مورد انتظار و استقبال است که با تخریب محیط زیست شامل آب، خاک، هوا و تخریب منابع آیندگان همراه نباشد. این نوع توسعه به این معنی است که سطح کنونی مصرف را نمی توان برای مدت طولانی حفظ کرد. همچنین برای اجتناب از پدید آوردن بدهی اجتماعی برای نسل های آینده، باید در آموزش و پرورش و سلامت جمعیت کنونی سرمایه گذاری کافی به عمل آید. همچنین یکی از راهکارهای حفظ محیط زیست و رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و توسعه پایدار مورد تائید، مدیریت سبز می باشد. در این مقاله نتایج اجرای مدیریت سبز در شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان بعنوان یک نمونه اجرایی پیاده سازی شاخص های مدیریت سبز در بازه زمانی یک ساله تحلیل و ارائه شده است.
کلیدواژه ها