بررسی تاثیر بهسازی و بازسازی هدفمند انشعابات فرسوده در کاهش تعداد حوادث انشعابات شهر سبزوار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (274.52 K)
نویسندگان
1بولوار پاسداران-مابین میدان معلم و شهید فهمیده-روبروی اداره ارشاد-پلاک 124
2کارشناس مسئول شبکه و انشعابات شرکت آب و فاضلاب سبزوار
3استادیار دانشکده مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
چکیده
یکی از اجزای تلفات فیزیکی و هدر رفت واقعی در شبکه های توزیع آب شهری نشت مرئی می باشد که بر اثر حوادث و اتفاقات برروی شبکه ایجاد می شود. به همین دلیل آنالیز حوادث و اتفاقات از نظر شناخت میزان آب تلف شده‌ی فیزیکی بسیار ضروری می باشد. همچنین با تجزیه و تحلیل اطلاعات قابل دسترس در هنگام بروز حوادث و ترمیم آنها شناخت مناسبی از وضعیت شبکه و نقایص آن به دست می آید که می توان از آن در برنامه‌ریزی ها استفاده کرد.
شرکت های آب و فاضلاب شهری به طور معمول ماهیت تامین و توزیع آب را برای جامعه تحت پوشش خود بر عهده دارند و واحدهای بهره برداری و نگهداری و تعمیرات یکی از پر اهمیت ترین و پر هزینه ترین واحدها در این گونه شرکت ها است ؛ ضمن اینکه استهلاک بالا در تاسیسات و لوله های موجود می تواند سالانه هزینه های بالایی را به شرکت های آب و فاضلاب تحمیل نماید.
شرکت آب و فاضلاب سبزوار جهت کاهش هزینه های واحد حوادث و کاهش هدر رفت واقعی در شبکه توزیع نسبت به هدفمند کردن بهسازی انشعابات گالوانیزه و پلی اتیلن دارای حوادث، با لوله‌های پکس ال پکس و اتصالات آن اقدام نموده است که منجر به کاهش تعداد 2629 مورد و معادل 41.8 درصدی حوادث انشعابات و همچنین کاهش حدود 2.7 درصدی هدر رفت آب در سال 1396 شده است که اقدامات حاصل از این تجربه کاربردی در این مقاله ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها