مروری بر روش‎های نیترات‎زدایی از آب با تاکید بر فناوری یون‎زدایی ظرفیتی (خازنی)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (371.95 K)
نویسندگان
1تهران-میدان رسالت،خ فرجام،خ دانشگاه علم و صنعت
2تهران- میدان هفتم تیر- خ کریم خان زند- نبش خردمند شمالی-پ 39، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
چکیده
میزان غلظت نیترات در منابع آب سطحی و زیر زمینی طی دهه های گذشته به واسطه تولید پسابهای صنعتی و غیر صنعتی ، مصارف زیاد کودهای کشاورزی شیمیایی حاوی نیترات و راه یابی آنها به این منابع آبی، افزایش چشمگیری داشته است. مقادیر زیاد نیترات در آب های آشامیدنی یا منابع آبی قابل استفاده برای شرب میتواند منجر به بیماریهایی چون سندرم کودکان آبی(متهموگلوبینا) سرطان مری و معده ، خطر سرطان زایی نیتروزامین و دیگر بیماریها گردد.جهت حذف نیترات از آب روشهای مختلفی چون حذف شیمی- فیزیکی ، نیتروژن زدایی به روش بیولوژیکی ، تبادل یونی ، اسمز معکوس، الکترو دیالیز و احیای شیمیایی و یون زدایی ظرفیتی(غشایی) وجود دارد که رایج ترین آنها روشهای اسمز معکوس، تبادل یونی و روش بیولوژیکی است.در این مقاله تلاش شده ضمن مروری بر روشهای رایج نیترات زدایی ، به روش جدید "یون زدایی ظرفیتی یا خازنی" که اساس کار آن مبتنی بر عملکرد یک سیستم الکتروشیمیایی است، اشاره شود.
کلیدواژه ها