کنترل کیفیت آب شرب در شرکت های آب و فاضلاب روستایی ایران؛ چالش ها و راهکارها
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (214.85 K)
نویسندگان
1مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
2خیابان شهید بهشتی - نبش کوی اول - پلاک 158
چکیده
رشد سریع جوامع در کشورهای درحال توسعه و افزایش نیاز آبی و نیز آلودگی منابع آبی موجود موجب افزایش نگرانی ها در خصوص تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شده است. از سوی دیگر افزایش سن تأسیسات تأمین و توزیع آب، کاهش آبدهی منابع آبی موجود و امکان نفوذ آلاینده ها به منابع آب و شبکه های توزیع، اهمیت کنترل و پایش مداوم آب شرب، خصوصاً در مناطق روستایی را بیش از پیش آشکار ساخته است. مشکلات موجود در این راستا موجب شده تأمین آب شرب بهداشتی در جوامع روستایی با مشکلات و چالش های عدیده ای مواجه گردد. مشکلات مرتبط با افزایش جمعیت و عدم دستیابی به هدف تأمین آب شرب مداوم مورد نیاز روستائیان، مخاطرات تهدید کننده کیفیت منابع آب شرب، آسیب پذیری سیستم ها و تأسیسات، توسعه بی رویه و بدون برنامه ریزی شده کشاورزی (به عنوان عامل تهدید کننده کیفیت و کمیت منابع تأمین آب شرب روستایی)، کمبود نیروی انسانی و محدودیت منابع مالی، از مهمترین چالش های پیش روی شرکت های آب و فاضلاب روستایی در بخش کنترل کیفیت آب شرب محسوب می شوند. شناخت این عوامل می تواند به رسیدن به درک صحیحی از جایگاه کنونی کیفیت آب شرب روستایی کمک نموده و در اتخاذ تصمیمات مدیریتی کارآمد در جهت ارتقاء وضعیت بهداشتی آب شرب در شرکت های آب و فاضلاب روستایی مؤثر باشد. لذا در این مقاله ضمن تشریح این چالش ها و تهدیدات و عوامل تشدید کننده آن ها، راهکارهای مدیریتی در هر یک از این زمینه ها ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها