راهکارهای کنترل ورود فاضلاب‌ نامتعارف واحدهای غذایی و کارواش‌ها به شبکه جمع‌آوری فاضلاب (مطالعه موردی: شهرستان خمین)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.02 MB)
نویسندگان
1خمین، بلوار شهید بهشتی، کوچه صادق، امور آب و فاضلاب شهرستان خمین
2مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خمین
چکیده
از جمله واحدهایی که دارای پساب خروجی با بار آلودگی بالا می‌باشند می‌توان به بیمارستان‌ها، کشتارگاه‌ها، واحدهای صنعتی (مانند نساجی‌ها، ذوب آهن‌ها، کاغذ و مقوا سازی‌ها، داروسازی‌ها، کارخانه‌های تولیدکاشی و سرامیک، چرم‌سازی‌ها، حلوا سازی‌هاو ...)، رستوران‌ها، غذاپزی‌ها، کبابی‌ها، کارواش‌ها و لبنیاتی‌ها اشاره نمود. رسوب‌های ایجاد شده از روغن، چربی، گریس و ماسه موجود در خطوط فاضلاب باعث گرفتگی خطوط و آسیب‌های جدی به محیط زیست و خطرات بهداشتی می‌شود. همچنین میزان بالای مواد یاد شده که همراه پساب رستوران‌ها، لبنیاتی‌ها و کارواش‌ها وارد شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب می‌گردد باعث ایجاد اختلال در عملکرد شبکه جمع‌آوری فاضلاب و فرایند تصفیه آن می‌گردد. با توجه به اینکه شایع‌ترین و بیشترین مواد نامتعارف ورودی به شبکه‌ فاضلاب شهرستان خمین روغن، چربی، دترجنت و ماسه می‌باشد در این مقاله ضمن مروری بر تاثیرات وجود رسوب روغن و چربی بر عملکرد شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و فرایند تصفیه آن و شناسایی عناصر تاثیرگذار در ایجاد آن‌ها راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از ایجاد انسداد خطوط فاضلاب بر اساس دستورالعمل مدیریت روغن و چربی و همچنین کاهش بار آلودگی فاضلاب خروجی از واحدهای یاد شده با توجه به تجربیات به دست آمده در گذشته پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها