تحلیل فنی و اقتصادی یک واحد نمک زدایی آب لب‌شور به‌منظور تأمین آب شرب شهر دانشگاهی شهید چمران اهواز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.28 MB)
نویسندگان
1اهواز-کیانپارس-4غربی-پلاک62
2دپارتمان مهندسی عمران،دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
3دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده مهندسی،دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
افزایش روزافزون جمعیت شهرها و روستاها در کنار توسعه صنعت و کشاورزی، تقاضای آب را در جوامع بیش‌ازپیش ساخته است. از طرف دیگر کاهش منابع آب قابل استحصال از یک‌سو و آلودگی منابع آب موجود، کشورها را دچار چالشی عظیم ساخته است و این مسئله در خصوص کشور ما ایران که جزء کم آب‌ترین مناطق دنیا محسوب می‌شود، بسیار حیاتی و قابل‌تأمل است. آب‌های سطحی و رودخانه‌ها از اصلی‌ترین منابع تأمین آب شرب شهرها و روستاها محسوب می‌شوند. این مهم به‌ویژه در استان خوزستان که بخش عظیمی از رودخانه‌های نیمه غربی کشور در آن جاری هستند نعمتی حیاتی محسوب می‌گردد. هدف از این مقاله، تحلیل فنی و اقتصادی یک واحد نمک زدایی به روش اسمز معکوس با استفاده از نرم‌افزار ROSA - به‌منظور تأمین آب شرب موردنیاز شهر دانشگاهی شهید چمران اهواز- می‌باشد. خوراک سیستم RO از آب رودخانه کارون گرفته‌شده و هدف تأمین آب شرب مطلوب می‌باشد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان‌دهنده کارایی این مدل برای شبیه‌سازی واحد RO می‌باشد. همچنین بر اساس تحلیل اقتصادی انجام‌شده، هزینه هر مترمکعب از آب تصفیه‌شده در حدود 0/75 دلار به دست آمد.
کلیدواژه ها