بررسی تامین پایدار آب صنعتی از طریق تصفیه مجدد پسماند حاصل از فرآیند تولید فولاد مبارکه اصفهان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.06 MB)
نویسندگان
1خ امام خمینی- ک 29 پ5
2کارشناس ETG
چکیده
یکی از اصلی‌ترین عوامل و نیازهای صنعت وجود آب است در برخی از صنایع آب به عنوان ماده اولیه و در سایر موارد به عنوان حامل انرژی و سیال خنک‌کننده در فرآیندها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صنعت فولاد مصرف آب، عمدتاً جهت خنک سازی در فرآیندهای تولیدی است و در صورت نبود آب تولید فولاد غیر ممکن بوده و عملاً جایگزینی برای آب وجود ندارد. شرکت فولاد مبارکه در زمان ساخت، بدلیل وجود حوضه آبریز زاینده رود در نزدیکی شهرستان مبارکه مکان یابی شد متاسفانه بدلیل خشکسالی‌های سالهای گذشته در چندین مورد تامین کمی و کیفی آب از زاینده رود برای فولاد مبارکه امکان پذیر نبوده است و در مواردی باعث اعمال محدودیت به خطوط تولیدی و یا توقف کامل تولید گردیده است این مشکلات سبب شد تا استراتژی‌های بلند مدت فولاد مبارکه در جهت تامین آب مورد نیاز از منابع پایدارتر شکل گیرد. هدف از ارایه این مقاله علاوه بر معرفی روش استفاده مجدد از پساب جهت مصارف مختلف ، درجه تصفیه مورد نیاز جهت تامین آب صنعتی، استاندارد زیست محیطی در کاربرد مجدد از پساب صنعتی مرور می گردد. بدین منظور شرکت فولاد مبارکه اقدام به ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه پساب صنعتی خود نمود تا خروجی این تصفیه خانه در حد کیفیت آب صنعتی باشد و مجدداً به خطوط تولیدی منتقل گردد.
کلیدواژه ها