نحوه‌ی تأمین آب شرب با اجرای طرح های دوگانه در اجتماعات کوچک مطالعه ی موردی (مجتمع کوثر فردوس)
نویسندگان
1مدیر آب و فاضلاب روستایی فردوس
2خراسان جنوبی- فردوس- آب و فاضلاب روستایی
3آب و فاضلاب
چکیده
مقدمه:
امروزه با افزایش جمعیت، کاهش سرانه ذخیره منابع آبی و افزایش آلودگی‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب، بحران آب به عنوان یکی از معضلات بزرگ جهانی مطرح شده است. هدف از این تحقیق بررسی استفاده از سیستم دوگانه برای مجامع روستایی شهرستان فردوس می باشد .
روش تحقیق:
گزینه‌های مورد مطالعه شامل نصب و راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن‌‌های نیمه‌صنعتی با شبکه مجزا، استقرار تانکرهای ثابت در سطح روستاها و آبرسانی توسط تانکر سیار، پیمایش کوچه‌به‌کوچه و استفاده از تانکر سیار یا روش سقایی ، انتقال آب شرب بوسیله ایجاد شبکه دوگانه در روستا و احداث سکوهای برداشت آب، تأمین آب شرب بوسیله احداث تأسیسات آب شیرین‌کن صنعتی و اتصال به شبکه ‌توزیع روستا و استفاده از دستگاه‌های فروش کارتی آب شیرین از نظر اقتصادی و ریسک انجام آن مطالعه و اولویت‌بندی گردید.
نتایج و بحث:
طبق نتایج بدست آمده هزینه تأمین آب شرب بوسیله فروش آب و راه‌اندازی دستگاه کارتی به ازای هر متر‌مکعب 800 تومان می‌باشد اما با ریسک متوسط 33/20 دارای بالاترین ریسک در بین گزینه‌ها می باشد. انتقال آب شرب بوسیله ایجاد شبکه دوگانه در روستا و احداث سکوهای برداشت آب از لحاظ اقتصادی با هزینه 1500 تومان دومین اولویت اقتصادی می باشد که با میانگین ریسک 52/6 درصد دارای کمترین مقدار ریسک می‌باشد که می تواند به عنوان اولویت تامین آب مجتمع قرار گیرد.
نتیجه‌گیری :
با توجه به تغییر اقلیم منطقه و خشکسالی‌های مکرر، ایجاد شبکه دوگانه تأمین آب جزو کارآمدترین گزینه های مقابله با مشکلات مربوطه می باشد.
کلیدواژه ها