بررسی حذف فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مواد آلی (BOD و COD) از شیرابه پسماند
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (237.19 K)
نویسندگان
1اهواز-خوابگاه حضرت معصومه
2استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
3استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
چکیده
تصفیه شیرابه حاصل از محل‌های دفن مواد‌ زائد شهری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل محیط زیستی بشمار می‌آید. بر همین اساس، مطالعه‌ای آزمایشگاهی برای دستیابی به روشی کارا و مقرون‌به‌صرفه، به‌منظور تصفیه زمینی شیرابه زباله کارخانه کمپوست اهواز صورت گرفت که تعیین میزان درصد حذف آلاینده‌ها از شیرابه توسط خاک و لایه‌بندی مصنوعی انجام پذیرفت. در این مطالعه دو نوع شیرابه تازه و کهنه در دو پایلوت بکار گرفته‌ ‌شد که پایلوت اول خاک منطقه و در پایلوت دوم چیدمان مصنوعی خاک (پوکه معدنی، شن، ماسه سیلیس، خاک) استفاده گردید. در این تحقیق از جریان کند در دو دبی 6 و 8 میلی‌لیتر بر دقیقه و با سه تکرار در هر دبی صورت گرفت. انجام نمونه‌برداری از آذر 96 شروع شد و به‌صورت دومرتبه در هفته انجام پذیرفت. در این تحقیق پارامترهای BOD، COD، فلز سرب و کادمیوم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهترین میزان درصد حذف آلاینده‌ در پایلوت چیدمان مصنوعی خاک با دبی 6 میلی‌لیتر بر دقیقه بوده است. همچنین مقایسه نتایج حاصل از پایلوت‌ها با شیرابه‌ی ورودی نشان داد که میزان درصد حذف BOD شیرابه تازه 72%، COD 73%، سرب شیرابه تازه 75%، کادمیوم شیرابه تازه 62% بوده است.
کلیدواژه ها