آدرس دبیرخانه: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان پژوهشگاه، طبقه 1، دفتر پژوهشکده آب و فاضلاب

کد پستی: 8415683111

تلفن تماس: 03133912742

فکس:03133912742

ایمیل: info@iwwa-conf.ir

سایت کنگره: www.iwwa-conf.ir

کانال تلگرام: iwwsec@

 

 

Refresh Code