حمایت دانشگاه صنعتی سهند از کنگره
1397-03-06

 دانشگاه صنعتی سهند حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.