حمایت دانشگاه صنعتی سهند از کنگره
06 خرداد 1397

 دانشگاه صنعتی سهند حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.