حمایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کنگره
1397-03-06

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.