تشکیل دهمین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره
23 خرداد 1397

دهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 23 خرداد از ساعت 16 الی 18 با حضور نمایندگان انجمن، دانشگاه صنعتی اصفهان و  آبفای اصفهان در محل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد.

 در این جلسه ضمن ارائه گزارش کار کمیته اجرایی و کمیته علمی پیشنهادات دریافت شده برای موضوعات کارگاهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موضوعات زیر که از سوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان پیشنهاد شده بود به عنوان موضوعات دارای اولویت انتخاب شد. مقرر شد از کلیه مخاطبین کنگره دربتره موضوعات و مدرسین احتمالی آنها نظرخواهی شود. البته علاقمندان می توانند موضعات دیگری را نیز پیشنهاد کنند تا اولویت آنها توسط کمیته علمی بررسی شود.

عناوین پیشنهادی کارگاه های دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران:

ردیف

عنوان

1

چالش های طراحی و بهره برداری از تصفیه خانه های آب

2

چالش های طراحی و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب

3

ضرورت ها و چالش های استفاده از پساب در صنعت

4

معرفی آب شیرین کن های سبز و چند محصوله

5

تجربه استفاده سیستم های RS  و GIS در صنعت آب و فاضلاب

6

استفاده از تجارب ملی و بین المللی در مدیریت سازگاری با کم آبی

7

مدیریت مصرف بهینه آب در آبیاری فضاهای سبز شهری

8

ارزیابی تاثیر تاسیسات تامین فشار و ذخیره سازی و سیستم های تصفیه در منازل بر روی عملکرد شبکه توزیع

9

بازسازی شبکه های فاضلاب

10

تجارب مقاوم سازی لرزه ای تاسیسات آب و فاضلاب

11

چالش های منابع انسانی در صنعت آبفا

12

تجارب داخلی و جهانی در خصوص سهمیه بندی و توزیع آب

13

شهر آب پایه

14

بازنگری در ضوابط طراحی تاسیسات آب و فاضلاب با رویکرد بومی سازی

15

تجربه بهره برداری سیستم های پایش آنلاین در تاسیسات آب و فاضلاب با تاکید بر آنالایزرهای سنجش کیفی

16

تجربه های داخلی و خارجی پیاده سازی wsp

 

در ادامه نحوه تماس با شرکتها برای مشارکت در کنگره و حضور در نمایشگاه جانبی موردی بحث قرار گرفت.