تمدید مهلت ارسال مقالات
1397-06-23
تمدید مهلت ارسال مقالات

بدین وسیله به اطلاع می رساند با تصویب کمیته علمی، مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ مهر ماه تمدید شد.
به دلیل محدودیت زمانی برای داوری و چاپ، ضمانتی برای چاپ مقالاتی که بعد از این تاریخ ارسال شود وجود نخواهد داشت.