شانزدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
28 مهر 1397

شانزدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در روز پنجشنبه 26 مهر 1397 از ساعت 8:30 الی 12:30 در محل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تشکیل شد.

در قسمت اول این جلسه که به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی استان اصفهان برگزار شد در ابتدا اهداف و برنامه های کنگره به اطلاع حضار رسید و هریک از ارگان ها در مورد نقشی که می توانند در هر یک از برنامه های کنگره از قبیل ارائه مقالات، برگزاری کارگاهها و میزگردهای تخصصی، شرکت در نمایشگاه جانبی و ... به عهده گیرند اظهار نظر نمودند. در ادامه هریک از دستگاهها امکانات خود را برای حمایت مالی و لجستیکی کنگره بیان کردند و مقرر شد کمکهای مالی در اسرع وقت به حساب انجمن واریز شود و کمک های لجستیکی نیز در برنامه ریزی کنگره توسط تیمهای اجرایی مد نظر قرار گیرد.

در قسمت دوم این جلسه با حضور اعضای اصلی شورا، پس از ارائه گزارش کمیته علمی در خصوص تعداد مقالات پذیرفته شده و کارگاههای تصویب شده، برنامه اولیه کنگره تهیه شد. همچنین مقرر شد پیشنهاد ارائه چند کارگاه دیگر نیز سریعا بررسی شود. سپس ضمن آنالیز هزینه ها و درآمدهای کنگره در خصوص نحوه مشارکت شرکتهای متقاضی در نمایشگاه جانبی کنگره بحث شد. نحوه اسکان و لجستیک شرکت کنندگان و میهمانان نیز از دیگر مباحث این جلسه بود.

قسمت سوم جلسه از ساعت 14 الی 20:30 با حضور رئیس شورای سیاستگزاری، دبیر کنگره و اعضای کمیته های مختلف اجرایی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در ابتدا ضمن بازدید از محل کنگره برنامه ریزی مراسم و نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم ارائه شد. سپس مسئولین هریک از کمیته گزارش کارهای انجام شده و برنامه ریزی کارهای آتی خود را ارائه کرده و پیشنهادات رئیس و دبیر کنگره را دریافت کردند.