بازدیدهای تخصصی روز پنج شنبه 24 آبان
1397-08-06

در روز پنج شنبه 24 آبان 97، بازدید از تصفیه خانه فاضلاب و سیستم استحصال آب صنعتی از پساب شهرک صنعتی مورچه خورت و بازدید از تصفیه خانه شمال اصفهان صورت میگیرد.

علاقه مندان به شرکت در این بازدیدها با ورود به سامانه، در بخش ثبت نام، فرم شرکت در همایش میتوانند جهت ثبت نام اقدام کنند.

ظرفیت این بازدید ها محدود بوده و هزینه هرکدام 20 هزار تومان می‌باشد.