چهارمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
16 بهمن 1396
چهارمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

چهارمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 4 بهمن 1396 با حضور نمایندگان انجمن، دانشگاه صنعتی و شرکت آبفای استان اصفهان در محل دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

در این جلسه طرحهای پیشنهادی برای اولین پوستر و همچنین سربرگ کنگره مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا نیمه بهمن پوستر منتشر شود و اطلاع رسانی لازم انجام شود.

همچنین زمان دریافت مقالات کامل 24 شهریور 1397 تعیین شد.

پیشنهادات اعضا برای محتوای بروشور کنگره هم مطرح و مقرر شد طرح اولیه بروشور و بنر برای جلسه بعد آماده شود.