فراخوان شرکت در مسابقه پایان نامه برتر

 

 

 براساس مصوبات هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران به منظور ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه علوم آب و فاضلاب، پایان نامه های برتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مورد تشویق قرار می گیرند. به همین منظور کلیه افرادی که از تاریخ 92/1/1 از پایان نامه های خود که در حوزه های مرتبط با علوم آب و فاضلاب انجام شده است، دفاع کرده باشند می توانند با ارسال فایل پایان نامه و مقالات مستخرج از آن که در مجلات معتبر چاپ شده یا مورد پذیرش قرار گرفته است، در این رقابت شرکت کنند.

 

برای بارگزاری فایلهای مرتبط، به« سایت انجمن آب و فاضلاب ایران» رجوع شود.