فایل مقالات شفاهی را حداکثر تا تاریخ 15 آبان از طریق سایت کنگره به دبیر خانه ارسال کنید.

شیوه نامه مقالات شفاهی

 نویسندگان محترمی که مقالات آنها بصورت پوستری پذیرفته شده است، لطفا مقاله را به فرمتی که در زیر گفته شده درآورده، در پوستر به ابعاد 90*70 چاپ رنگی کرده، در روز برگزاری کنگره به همراه داشته و در محل های مشخص شده نصب کنید.

شیوه نامه مقالات پوستر

نمونه فرمت مقالات پوستر