برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 اصول طراحی سیستم‌های غشایی در صنعت آب، فاضلاب
1397-08-23 14:00-18:30
20
2,000,000 ریال
20 آقای دکتر محمد رضا علی زاده فرد
2 چالش های طراحی و بهره برداری از تصفیه خانه های آب
1397-08-23 14:00-18:30
50
2,000,000 ریال
50 خانم دکتر تهرانی - آقای دکتر شهرکی
3 اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
8 آقای دکتر امید امیدبخش
4 نمک زدایی سبز، فرصت ها و چالش ها
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
7 آقای دکتر فاضلی
5 تجربه بهره برداری سیستم های پایش آنلاین در تاسیسات آب و فاضلاب با تاکید بر آنالایزرهای سنجش کیفی
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
10 آقای مهندس مصطفی محمدی
6 روش های نوین در پیاده سازی GIS
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
7 آقای مهندس جبلی
7 کنترل خوردگی و انتشار بو در سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
8 آقای دکتر امیر رضا طلایی خوزانی
8 لزوم استفاده از روش های نوین بازسازی، نوسازی و اجرای خطوط آب و فاضلاب در کشور
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
20 آقای دکتر محمدرضا زارع
9 فضاهای سبز شهری با رویکرد مدیریت مصرف آب
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
11 خانم دکتر فروغ مرتضایی نژاد، آقای مهندس محب
10 ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
3 آقای دکتر امید امیدبخش
11 تاسیسات تامین فشار و ذخیره سازی آب در ساختمان ها و بررسی تاثیرات آن بر عملکرد شبکه توزیع
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
20 آقای دکتر جلیلی قاضی زاده
12 تحلیل جیره بندی در شبکه های توزیع آب و بررسی تجارب ملی و بین المللی
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
10 آقای دکتر جلیلی قاضی زاده
13 ضرورت ها و چالش های استفاده از پساب در صنعت
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
4 آقای مهندس طباطباییان
14 ارائه تجربیات نظارت هوشمند (نرم افزاری) بر رفع اتفاقات شبکه های و خطوط اصلی آب و فاضلاب
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
19 آقای مهندس احسان ثابتی امینائی
15 شهر آب پایه و معیارهای طراحی و پیاده سازی آن
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
23 1- آقای مهندس علیرضا سلامت 2- آقای دکتر سید اویس ترابی 3- آقای مهندس pierre Renault
16 ادغام سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با برنامه ریزی شبکه و نرم افزار شبیه سازی
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
6 آقای مهندس سید مهیار نجفی نژاد
17 ملاحظات انتخاب ،نصب وبهره برداری الکتروپمپ های شناوردرچاههای عمیق
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
10 آقای مهندس غلامرضا مهرنوش
18 آشنایی با اصول و روش‌های بازسازی شبکه فاضلاب
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
13 1- آقای مهندس پیمان یراقی 2-آقای مهندس علیرضا کامرانیان 3- آقای مهندس بشیر کریمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.