بررسی روش‌های بهینه‌سازی تصفیه آب استخراج شده همراه نفت (آب همزاد) به منظور دستیابی به یک منبع جدید آب
نویسندگان
1گروه علوم محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست، شرکت ملی حفاری ایران، اهواز، ایران
چکیده
امروزه کمبود آب و افزایش تقاضای آن در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و خانگی، جهان را با معضلی اساسی مواجه ساخته است. تولید آب همزاد (Formation water) جزء لاینفک عملیات تولید و فرآورش نفت‌خام می‌باشد که با توجه به حجم بالای آن، عملیات دفع و مدیریت زیست‌‌محیطی آن چالشی جدی در صنایع بالادستی نفت بشمار می‌رود. تاکنون قریب به 5000 حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفتخیز کشور حفر شده است که با احتساب حجم آب استخراج شده همراه نفت آنها، می‌توان به حجم بسیار بالای این آب پی‌برد. در شرایط کنونی که اکثر کشورهای جهان با بحران کمبود آب بطور جدی مواجه هستند، دستیابی به یک منبع جدید آب در کشور نفتخیزی چون ایران با توجه به خشکسالی‌های اخیر بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق ضمن بررسی روش‌های بهینه‌سازی تصفیه آب همزاد جهت کاهش اثرات زیست‌‌محیطی آن، امکانسنجی دستیابی به منبع جدید آب جهت مصارف مختلفی چون صنعتی و ... مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه ها