رتبه‌بندی شرکت‌های آب و فاضلاب با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.57 MB)
نویسندگان
خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان شهید منوچهر صالحیان، بن بست افسون، پلاک 1، طبقه سوم، واحد 6
چکیده
با توجه به لزوم مطالعه عملکرد و تعیین کارایی شرکت‌ها می‌توان از روش‌های مختلفی همچون تحلیل پوششی داده‌ها استفاده کرد. هدف از این پژوهش، تعیین کارایی شرکت‌های آب و فاضلاب مبتنی بر رویکرد تحلیل پوششی داده‌هاست. در این پژوهش به‌اندازه گیری کارایی 35 شرکت آب و فاضلاب شهری در چهار سال متوالی 1392،1393، 1394 و 1395 پرداخته‌شده است. با بهره‌گیری ازنظر خبرگان، تعداد 9 شاخص انتخاب که 6 شاخص به‌عنوان خروجی و 3 شاخص نیز به‌عنوان ورودی انتخاب گردیدند. همچنین با توجه به اینکه این صنعت بیشتر متکی به دولت بوده و لازم است با میزان ورودی مشخص خروجی‌های خود را افزایش دهد، از روش خروجی محور و الگوی بازده به مقیاس ثابت استفاده‌شده است. در خصوص انتخاب شاخص‌های ورودی مواردی مانند هزینه، سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها و برای شاخص‌های خروجی عواملی چون فروش و سود (زیان) در نظر گرفته‌شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد میانگین کارایی شرکت‌ها در سال 1392 برابر 0.835، در سال 1393 برابر 0.843، در سال 1394 برابر 0.775 و در سال 1395 نیز برابر 0.73 می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت کارایی شرکت‌های آب در سال‌های 1392 و 1393 تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته‌اند ولی در سال‌های 1394 و 1395 کارایی شرکت‌ها کاهش پیداکرده است. بنابراین با توجه به کاهش کارایی، لازم است شرکت‌های آب و فاضلاب با شناخت نقاط ضعف در سازمان خود سعی در بهبود عملکرد و کارایی این صنعت داشته باشند.
کلیدواژه ها