‏ کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف آلاینده‌های مختلف از محیط‌های آبی
نویسندگان
1سعدی غربی- بن بست جنب کتابفروشی رئیسی پلاک3
2اهواز- میدان گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی- گروه علوم خاک کد پستی 613574331
3استادیارگروه شیمی (پلیمر)، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده
نانوذرات آهن صفر ظرفیتی دارای خصوصیات منحصر به فردی مانند سطوح ویژه بالا، سایت‌های اختصاصی جذب آلاینده‌های مختلف و ‏واکنش‌پذیری بالا بوده که موجب می‌گردد این ذرات که دارای اندازه کمتر از 100 نانومتر هستند در حذف و پالایش آلاینده‌های مختلف آب و خاک ‏بسیار کارا و مفید باشند. نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به دلیل وجود نیروهای واندروالس و فرومغناطیسی بین ذرات به سرعت دچار هماوری و رسوب ‏شده که این امر از راندمان حذف آلاینده‌ها توسط این ذرات می‌کاهد. بدین منظور از پوشش‌های پلیمری مختلف در راستای پایدارسازی این ذرات و ‏جلوگیری از رسوب و مجتمع شدن آنها استفاده می‌گردد. در این بین استفاده از پلیمر‌های طبیعی مانند گوارگام و گزانتان‌گام بسیار مورد توجه ‏می‌باشند. از خصوصیات این پلیمرها می‌توان به طبیعی، خنثی، غیرسمی، آبدوست، پایداری بالا، مقرون به صرفه و ‏زیست تخریب پذیر بودن اشاره ‏کرد. ‏پلیمرهای مذکور به دلیل طبیعی بودن، هیچ‌گونه سمیتی نداشته و اثر مخربی نیز در محیط بر جا نمی‌گذارند.‏
کلیدواژه ها