بهینه‌سازی عمق پروانه‌ی هواده سطحی دور کند در تصفیه خانه فاضلاب کرچگان شهرستان لنجان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (2.36 MB)
نویسندگان
1اصفهان- اتوبان شهید خرازی- چهار راه جهاد- اداره آبفار
2کارشناس انرژی شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان
3کارشناس بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان
چکیده
بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات در سیستم‌های تصفیه‌خانه خصوصاً در زمینه فاضلاب که با فرسایش بالای تجهیزات روبه‌رو می‌باشند؛ همواره با بهینه‌سازی، تغیر پارامترهای طراحی و مهندسی معکوس همراه هستند. در این مقاله به استناد گزارش اپراتورهای تصفیه‌خانه فاضلاب کرچگان شهرستان لنجان مبنی بر صدای زیاد گیربکس هواده‌های سطحی دور کند و عدم کارایی مناسب آن ها، با ارسال تجهیزات به کارگاه و مشاهده موارد یکسان از خرابی در تمامی گیربکس‌ها در اثر اعمال نیروی محوری زیاد، با تغییر در عمق نصب پروانه و کنترل DO لاگون‌ها و انتخاب مناسب نقطه شناوری هواده، فرآیند هوادهی لاگون بهبود و کارایی سیستم بهینه شده است. برای این منظور ضمن صرفه جویی 10 درصدی در مصرف انرژی الکتروموتورها، مشکلات خوردگی و سایش چرخ دنده های گیربکس و ایجاد صدای زیاد بر طرف شده است. این نتایج با نمودار ترموگرافی اعتبار سنجی گشته و کاهش حرارت چرخ دنده ها و بلبرینگ های مجموعه را نشان میدهد.
کلیدواژه ها